Naše služby

Poskytujeme tú najlepšiu starostlivosť a vytvorili sme prostredie, kam sa aj váš kamarát bude rád vracať.

VAKCINÁCIA A PREVENCIA

U nás zabezpečujeme vakcinácie, čipovanie, vydávanie petpassov, antiparazitárne programy, poradenstvo

INTERNÁ MEDICÍNA,REPRODUKCIA


CHIRURGIA

Vykonávame preventívne aj terapeutické chirurgické zákroky mäkkých tkanív, stomatológiu